Žena gleda u stranu dok drži slomljene makaze u rukama